Huisregels

Onze huisregels staan vermeld bij de ingang van de schaatsbaan. Iedere bezoeker van Klein scheveningen On Ice wordt geacht onze huisregels na te leven. Komt u schaatsen met uw kinderen neem dan onderstaande regels met hen door voordat het ijs betreden wordt.

 • De schaatstent is alleen toegankelijk voor degene die entree hebben betaald bij de ingang
 • Ook begeleiders betalen entree
 • Het betreden van de ijsbaan geschiedt op eigen risico
 • Handschoenen zijn verplicht.(evt. te koop bij verhuurbalie)
 • Noren zijn ten strengste verboden
 • Stoelen zijn verboden op het ijs
 • Er geldt een algeheel rookverbod
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen naar Klein Scheveningen On Ice
 • Er mag op het ijs geen eten of drinken genuttigd worden
 • Geen sneeuwballen maken/gooien
 • Er mag niemand niet op de boarding gezeten worden
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor letsel etc. aan personen, diefstal en/of beschadiging van/aan al uw persoonlijke eigendommen. U kunt een kluisje huren
 • Eventuele veroorzaakte schade aan eigendommen van Klein Scheveningen On Ice zal te allen tijde ten aller tijde op de veroorzaker verhaald worden
 • Houdt u zich aan de instructies van het personeel
 • Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken
 • Restitutie van entreegelden, in welke vorm dan ook, is niet mogelijk
 • Ten behoeve van de bedrijfsvoering of de veiligheid van de bezoekers is de exploitant gerechtigd de ijsbaan zonder vooraankondiging te sluiten
 • Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt het dragen van een muts op het ijs dringend geadviseerd

Bij het niet naleven van deze regels kan toegang per direct worden ontzegd.